Πίνακας προδιαγραφών για EHYHBX-AV3 / EVLQ-CV3

EHYHBX08AAV3 / EVLQ08CAV3 EHYHBX08AFV3 / EVLQ08CAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.80 (3), 1.80 (4) 1.80 (3), 1.80 (4)
  Ονομ. kW 7.40 (3), 6.89 (4) 7.40 (3), 6.89 (4)
  Μέγ. kW 10.0 (3), 9.53 (4) 10.0 (3), 9.53 (4)
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.50 (3), 2.50 (4) 2.50 (3), 2.50 (4)
  Ονομ. kW 6.86 (4), 5.36 (4) 6.86 (4), 5.36 (4)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.66 (3), 2.01 (4) 1.66 (3), 2.01 (4)
  Ψύξη Ονομ. kW 2.01 (3), 2.34 (4) 2.01 (3), 2.34 (4)
COP 4.45 (3), 3.42 (4) 4.45 (3), 3.42 (4)
EER 3.42 (3), 2.29 (4) 3.42 (3), 2.29 (4)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (4) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ