Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Δυνατότητα σύνδεσης σε επιλογές όπως δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης, θερμοπομπό με αντλία θερμότητας, θερμοστάτη δωματίου, κιτ εφεδρικού θερμαντήρα, απομακρυσμένο εσωτερικό αισθητήρα, μετρητή ρεύματος, εναλλαγή σε εξωτερική πηγή θερμότητας κ.λπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Εγχειρίδια χρήσης
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.