Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Δυνατότητα σύνδεσης σε επιλογές όπως δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης, θερμοπομπό με αντλία θερμότητας, θερμοστάτη δωματίου, κιτ εφεδρικού θερμαντήρα, απομακρυσμένο εσωτερικό αισθητήρα, μετρητή ρεύματος, εναλλαγή σε εξωτερική πηγή θερμότητας κ.λπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Operation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Declaration of Conformity