Πίνακας προδιαγραφών για EKCB-CV3

EKCB07CAV3
Casing Colour   Λευκό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 360
    Πλάτος mm 340
    Βάθος mm 97.0
Βάρος Μονάδα kg 4.00
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 230
Current Συνιστώμενες ασφάλειες A 10
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για σύνδεση τροφοδοσίας ρεύματος στο προαιρετικό μοντέλο *KHW* + Q2L Ποσότητα   4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ)
    Παρατήρηση   Διατομή καλωδίου 2,5 mm2
  Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Quantity   2
    Παρατήρηση   100 mA, 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)
Σημειώσεις (1) - Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  (2) - Μεταξύ *KCB*C* και *K2CB*C*
  (3) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.