Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADY17

EKHBRD011ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRD016ADY17
Casing Colour   Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 705 705 705
    Πλάτος mm 600 600 600
    Βάθος mm 695 695 695
Βάρος Μονάδα kg 147 147 147
PED Category   Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a R-134a
  Φορτίο kg 2.60 2.60 2.60
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 59.0 (3) 60.0 (3) 60.0 (3)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6), 0.00 (7) 45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6), 0.00 (7) 46.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6), 0.00 (7)
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 80.0 80.0 80.0
Τροφοδοσία ισχύος Name   Y1 Y1 Y1
  Φάση   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Current Συνιστώμενες ασφάλειες A 16 16 16
Σημειώσεις (1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃ (1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃ (1) - Ονομαστική ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 10℃
  (2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃ (2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃ (2) - Μέγιστη ταχύτητα παροχής νερού για Dt: 5℃
  (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συμφωνία με το ISO3744. Η στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής πίεσης. (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συμφωνία με το ISO3744. Η στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής πίεσης. (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε συμφωνία με το ISO3744. Η στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής πίεσης.
  (4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB
  (5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB (5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος 7°CDB/6°CWB
  (6) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων. (6) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων. (6) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων.
  (7) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (7) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (7) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
  (8) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C (8) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C (8) - Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~30°C
  (9) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C (9) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C (9) - Για λεπτομέρειες δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας TW Σε συνδυασμό EKHBRD*AC* + EMRQ* δείτε το εύρος λειτουργίας EMRQ* ! -> -15°C
  (10) - 1kW = 859.84522786 kcal/h; 1kW = 3,412.14163313 BTU/h; 1kW = 0.28434514 TR (10) - 1kW = 859.84522786 kcal/h; 1kW = 3,412.14163313 BTU/h; 1kW = 0.28434514 TR (10) - 1kW = 859.84522786 kcal/h; 1kW = 3,412.14163313 BTU/h; 1kW = 0.28434514 TR
  (11) - 220V (11) - 220V (11) - 220V
  (12) - 240V (12) - 240V (12) - 240V
  (13) - 50Hz, 220-230-240V (13) - 50Hz, 220-230-240V (13) - 50Hz, 220-230-240V
  (14) - 60Hz, 220-230V (14) - 60Hz, 220-230V (14) - 60Hz, 220-230V
  (15) - Ένα φίλτρο θα πρέπει να προστεθεί στο κύκλωμα νερού του εξατμιστή (επί τόπου εγκατάσταση). Στην πλευρά του εξατμιστή θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης ροής. Ελάχ. όγκος νερού σε ονομαστικές συνθήκες. (15) - Ένα φίλτρο θα πρέπει να προστεθεί στο κύκλωμα νερού του εξατμιστή (επί τόπου εγκατάσταση). Στην πλευρά του εξατμιστή θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης ροής. Ελάχ. όγκος νερού σε ονομαστικές συνθήκες. (15) - Ένα φίλτρο θα πρέπει να προστεθεί στο κύκλωμα νερού του εξατμιστή (επί τόπου εγκατάσταση). Στην πλευρά του εξατμιστή θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης ροής. Ελάχ. όγκος νερού σε ονομαστικές συνθήκες.