Πίνακας προδιαγραφών για EKHVMYD-AB

EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1
Casing Colour   Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 705 705
    Πλάτος mm 600 600
    Βάθος mm 695 695
Βάρος Μονάδα kg 120 120
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a
  Φορτίο kg 2.0 2.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 54.0 (4) 55.0 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 40.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8) 42.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8)
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Current Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 20
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - Για το νερό Dt 5°C (3) - Για το νερό Dt 5°C
  (4) - dBA = A-ηχοστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα με το IEC) (4) - dBA = A-ηχοστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα με το IEC)
  (5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55°C; LW 65°C (5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55°C; LW 65°C
  (6) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70°C; LW 80°C (6) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70°C; LW 80°C
  (7) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων. (7) - Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων.
  (8) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (8) - EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
  (9) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (9) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax (10) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax
  (11) - Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A. (11) - Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A.
  (12) - Zsys: Αντίσταση συστήματος (12) - Zsys: Αντίσταση συστήματος
  (13) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως (13) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως