Πίνακας προδιαγραφών για EKHWS-B3V3

EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3
Casing Colour   Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό Ουδέτερο λευκό
  Material   Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη Μαλακός χάλυβας με εποξειδική επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Δεξαμενή mm 900 1,150 1,600
    Πλάτος mm 580 580 580
    Βάθος mm 580 580 580
Βάρος Μονάδα Κενό kg 37 45 59
Δεξαμενή Όγκος νερού l 150 200 285
  Υλικό   Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4521) Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4521)
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   C C C
Ενισχυτικός θερμαντήρας Απόδοση kW 3 3 3
Σημειώσεις (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897