Πίνακας προδιαγραφών για EKHYMNT1A

EKHYMNT1AA
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 100
    Πλάτος mm 200
    Βάθος mm 450
Βάρος Μονάδα kg 3.5
  Συσκευασμένη μονάδα kg 4