Πίνακας προδιαγραφών για EKRTR

EKRTR1
Διαστάσεις Θερμοστάτης Ύψος mm 87
    Πλάτος mm 125
    Βάθος mm 34
  Δέκτης Ύψος mm 170
    Πλάτος mm 50
    Βάθος mm 28
Βάρος Θερμοστάτης g 210
  Δέκτης g 125
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Φύλαξη Ελάχ. °C -20
    Ελάχ. °F -4
    Μέγ. °C 60
    Μέγ. °F 140
  Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Ελάχ. °F 32
    Μέγ. °C 50
    Μέγ. °F 122
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας Θέρμανση Ελάχ. °C 4
    Μέγ. °C 37
  Ψύξη Ελάχ. °C 4
    Μέγ. °C 37
Ρολόι Ναι
Λειτουργία ρύθμισης Αναλογική ζώνη
Τροφοδοσία ισχύος Θερμοστάτης Τάση V Ισχύς μπαταριών 3x AA-LRG (αλκαλικές)
  Δέκτης Τάση V 230
  Συχνότητα Hz 50
  Φάση   1~
Σύνδεση Θερμοστάτης   Ασύρματο
  Δέκτης   Ενσύρματο
Μέγιστη απόσταση από το δέκτη Εσωτερική m περ. 30 μ.
  Εξωτερικό m περ. 100 μ.
Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μεταγωγής (στα 230VAC) A 4.0 (1)
Σημειώσεις (1) - 230VAC