Πίνακας προδιαγραφών για EKSH-P

EKSH26P1 EKSH26P
Στερέωση Οριζόντια Οριζόντια
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,300 2,000
    Πλάτος mm 2,000 85
    Βάθος mm 85 1,300
Βάρος Μονάδα kg 42 42
Όγκος l 2.1 2.1
Επιφανείας Εξωτερικό   2.60
  Άνοιγμα   2.360
  Απορροφητής   2.35
Επικάλυψη Micro-therm (Μικροθερμικό) (απορρόφηση μέγ. 96%, εκπομπές περ. 5% +/-2%) Micro-therm (Μικροθερμικό) (απορρόφηση μέγ. 96%, εκπομπές περ. 5% +/-2%)
Διάταξη απορρόφησης Ένδειξη σωλήνα χαλκού σε σχήμα άρπας με επενδυμένη αλουμινένια πλάκα υψηλής επιλογής με συγκόλληση λέιζερ Ένδειξη σωλήνα χαλκού σε σχήμα άρπας με επενδυμένη αλουμινένια πλάκα υψηλής επιλογής με συγκόλληση λέιζερ
Υαλοπίνακας Γυαλί ασφαλείας μονού υαλοπίνακα, μετάδοση +/- 92% Γυαλί ασφαλείας μονού υαλοπίνακα, μετάδοση +/- 92%
Επιτρεπόμενη γωνία οροφής Ελάχ. °   15
  Μέγ. °   80
Πίεση λειτουργίας Μέγ. bar 6 6
Θερμοκρασία ακινητοποίησης Μέγ. °C   192
Thermal performance Απόδοση συλλέκτη με μηδενική απώλεια η0 %   0.784
  Συντελεστής απώλειας θερμότητας a1 W/m².K   4.250
  Συνάρτηση θερμοκρασίας του συντελεστή απώλειας θερμότητας a2 W/m².K²   0.007
  Θερμική ικανότητα kJ/K 6.5 6.5