Πίνακας προδιαγραφών για EKWCVATR1V3

EKWCVATR1V3.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 52.2
    Πλάτος mm 44.3
    Βάθος mm 48.4