Πίνακας προδιαγραφών για ERGA04-08EV

ERGA04EAV3 ERGA06EAV3 ERGA08EAV3
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 740 740 740
    Πλάτος mm 884 884 884
    Βάθος mm 388 388 388
Βάρος Μονάδα kg 58.5 58.5 58.5
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10
    Μέγ. °CDB 43 43 43
  Ζεστό νερό χρήσης Μέγ. °CDB 35 35 35
    Ελάχ. °CDB -25 -25 -25
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20.0 20.0 20.0
  Heat insulation   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 58 (1) 60 (1) 62 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 61 (1) 62 (1) 62 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 44 (1) 47 (1) 49 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 48 (1) 49 (1) 50 (1)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.01 1.01 1.01
  Φορτίο kg 1.50 1.50 1.50
Τροφοδοσία ισχύος Name   V3 V3 V3
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Current Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 20 25
Σημειώσεις (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)