Πίνακας προδιαγραφών για ERGA06-08EVH

ERGA06EAV3H ERGA08EAV3H
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 740 740
    Πλάτος mm 884 884
    Βάθος mm 388 388
Βάρος Μονάδα kg 58.5 58.5
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10
    Μέγ. °CDB 43 43
  Ζεστό νερό χρήσης Μέγ. °CDB 35 35
    Ελάχ. °CDB -25 -25
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6 6
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0
  Heat insulation   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 60 (1) 62 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 62 (1) 62 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47 (1) 49 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 49 (1) 50 (1)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.01 1.01
  Φορτίο kg 1.50 1.50
Τροφοδοσία ισχύος Name   V3 V3
  Φάση   1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Current Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 25
Σημειώσεις (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)