Πίνακας προδιαγραφών για EWAA-DW1P

EWAA011DAW1P EWAA014DAW1P EWAA016DAW1P
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 11.6 (1), 11.5 (2) 12.8 (1), 12.7 (2) 14.0 (1), 15.3 (2)
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.56 (1), 2.17 (2) 4.06 (1), 2.51 (2) 4.58 (1), 3.24 (2)
EER 3.26 (1), 5.31 (2) 3.16 (1), 5.04 (2) 3.06 (1), 4.74 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 460 460 460
    Ύψος mm 870 870 870
    Πλάτος mm 1,380 1,380 1,380
Βάρος Μονάδα kg 147 147 147
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Όγκος νερού l 2 2 2
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 8 8 8
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 70 85 85
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Ονομ. rpm 550 650 650
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Μέγ. °CDB 43 43 43
      Ελάχ. °CDB 10 10 10
  Πλευρά νερού Ψύξη Μέγ. °CDB 22 22 22
      Ελάχ. °CDB 5 5 5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 67.0 69.0 69.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 47.7 50.8 51.0
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 3.80 3.80 3.80
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 2.6 2.6 2.6
Τροφοδοσία ισχύος Name   W1 W1 W1
  Φάση   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 400 400 400
Συμπιεστής Μέθοδος εκκίνησης_   Inverter Inverter Inverter
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
  (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας