Πίνακας προδιαγραφών για EWAD-TZXRC2

EWADH16TZXRC2 EWADC12TZXRC2 EWADH12TZXRC2 EWADC14TZXRC2 EWADH17TZXRC2 EWADC11TZXRC2 EWADC15TZXRC2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 1,625 1,204 1,279 1,362 1,735 1,122 1,499
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 547.6 377.3 403 450.1 598.6 356.3 501.4
EER 2.97 3.19 3.17 3.03 2.90 3.15 2.99
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 13,202 11,402 12,302 11,402 14,104 10,510 12,302
    Ύψος mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Πλάτος mm 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 12,575 11,123 11,526 11,727 13,048 9,879 12,145
  Μονάδα kg 11,564 10,112 10,515 10,716 12,037 9,322 11,134
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 557 1,011
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ονομ. l/s 104,002 89,145 96,375 89,145 111,232 81,518 96,375
  Ταχύτητα rpm 700 700 700 700 700 700 700
Συμπιεστής Ποσότητα_   2 2 2 2 2 2 2
  Type   Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 95 93 94 93 95 92 94
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 71 70 71 71 72 70 71
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Κυκλώματα Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2
  Φορτίο kg 250 200 220 200 270 175 220
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400
Συμπιεστής Μέθοδος εκκίνησης_   Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD