Πίνακας προδιαγραφών για EWAQ-ACV3

EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.2 (2), 8.60 (3) 13.6 (2), 9.60 (3) 15.7 (2), 11.1 (3)
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.85 (2), 2.83 (3) 3.41 (2), 3.28 (3) 4.13 (2), 3.90 (3)
EER 4.27 (2), 3.05 (3) 4.00 (2), 2.93 (3) 3.79 (2), 2.85 (3)
ESEER 4.31 (4) 4.30 (4) 4.33 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος Mm 382 382 382
    Ύψος Mm 1,435 1,435 1,435
    Πλάτος Mm 1,420 1,420 1,420
Βάρος Μονάδα kg 168 168 168
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Ταχύτητα ροής νερού Min. l/min 16 16 16
  Όγκος νερού l 1.01 1.01 1.01
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 10 10 10
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 96.0 100 97.0
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Ονομ. rpm 780 780 780
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 10
  Πλευρά νερού Ψύξη Μέγ. °CDB 20 20 20
      Ελάχ. °CDB 5 5 5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 64 (6) 64 (6) 64 (6)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 51 (6) 51 (6) 51 (6)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Ψύξη dBA 45 45 45
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1.00 1.00 1.00
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 2.95 2.95 2.95
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Κύκλωμα νερού Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι
  Μανόμετρο   Ναι Ναι Ναι
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 (9) 20 (9) 20 (9)
  Σωληνώσεις in 5/4" 5/4" 5/4"
  Piping connections diameter in G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό)
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι Ναι
  Συνολική ποσότητα νερού l 4.00 (7) 4.00 (7) 4.00 (7)
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Συμπιεστής Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (2) - Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) (2) - Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) (2) - Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)
  (3) - Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (3) - Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (3) - Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )
  (4) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (4) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (4) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent
  (5) - Για μέσο κλίμα και χαμηλή εφαρμογή θερμοκρασίας (5) - Για μέσο κλίμα και χαμηλή εφαρμογή θερμοκρασίας (5) - Για μέσο κλίμα και χαμηλή εφαρμογή θερμοκρασίας
  (6) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (6) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (6) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (7) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (7) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (7) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (9) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (9) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (9) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες.