Πίνακας προδιαγραφών για EWLH-J-SS

EWLH080J-SS EWLH100J-SS EWLH110J-SS EWLH130J-SS EWLH140J-SS EWLH170J-SS EWLH190J-SS
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 84 102 109 127 142 174 193
Έλεγχος απόδοσης Method   Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής)
  Ελάχιστη απόδοση % 25 25 25 25 25 25 25
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 23.3 28.1 31.8 37 41.5 49.6 56.3
EER 3.62 3.62 3.43 3.42 3.43 3.51 3.43
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684
    Ύψος mm 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
    Πλάτος mm 913 913 913 913 913 913 913
Βάρος Μονάδα kg 1,124 1,141 1,237 1,263 1,305 1,489 1,489
  Βάρος λειτουργίας kg 1,138 1,159 1,253 1,281 1,327 1,518 1,518
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστής Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.
  Όγκος νερού l 14 18 14 17 20 26 26
Συμπιεστής Type   Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1 1
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 79 79 79 79 79 79 79
Ψυκτικό μέσο Type   R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze)
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400