Πίνακας προδιαγραφών για EWLP-KBW1N

EWLP012KBW1N EWLP020KBW1N EWLP026KBW1N EWLP030KBW1N EWLP040KBW1N EWLP055KBW1N EWLP065KBW1N
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.1 (1) 20.0 (1) 26.8 (1) 31.2 (1) 40.0 (1) 53.7 (1) 62.4 (1)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 4.2 (2) 6.6 (2) 8.5 (2) 10.1 (2) 13.4 (2) 17.8 (2) 20.3 (2)
EER 2.88 (1) 3.03 (1) 3.15 (1) 3.09 (1) 2.99 (1) 3.02 (1) 3.07 (1)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 600 600 600 600 600 600 600
    Πλάτος mm 600 600 600 600 600 600 600
    Βάθος mm 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200
Βάρος Μονάδα kg 108 141 147 151 252 265 274
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστής Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 62 103 134 155 205 268 311
  Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Ταχύτητα ροής νερού Ελάχ. l/min 31 53 65 76 101 131 152
    Ονομ. l/min 35 57 77 89 115 154 179
    Μέγ. l/min 69 115 154 179 229 308 357
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Ποσότητα_   1 1 1 1 2 2 2
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 64 64 64 71 67 67 74
Ψυκτικό μέσο Type   R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C
  GWP   1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 2 2 2
Piping connections Αποστράγγιση νερού εξατμιστή   Εγκατάσταση στο χώρο εφαρμογής Εγκατάσταση στο χώρο εφαρμογής Εγκατάσταση στο χώρο εφαρμογής Εγκατάσταση στο χώρο εφαρμογής Εγκατάσταση στο χώρο εφαρμογής Εγκατάσταση στο χώρο εφαρμογής Εγκατάσταση στο χώρο εφαρμογής
Τροφοδοσία ισχύος Name   W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. (1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. (1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. (1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. (1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. (1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. (1) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμιστή εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή.
  (2) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμ. εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμ. εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. Αυτή η είσοδος ισχύος περιλαμβάνει μια συμπλήρωση για την απαιτούμενη είσοδο ισχύος αντλίας εξατμ. (2) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμ. εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμ. εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. Αυτή η είσοδος ισχύος περιλαμβάνει μια συμπλήρωση για την απαιτούμενη είσοδο ισχύος αντλίας εξατμ. (2) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμ. εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμ. εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. Αυτή η είσοδος ισχύος περιλαμβάνει μια συμπλήρωση για την απαιτούμενη είσοδο ισχύος αντλίας εξατμ. (2) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμ. εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμ. εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. Αυτή η είσοδος ισχύος περιλαμβάνει μια συμπλήρωση για την απαιτούμενη είσοδο ισχύος αντλίας εξατμ. (2) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμ. εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμ. εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. Αυτή η είσοδος ισχύος περιλαμβάνει μια συμπλήρωση για την απαιτούμενη είσοδο ισχύος αντλίας εξατμ. (2) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμ. εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμ. εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. Αυτή η είσοδος ισχύος περιλαμβάνει μια συμπλήρωση για την απαιτούμενη είσοδο ισχύος αντλίας εξατμ. (2) - Ψύξη: Θερμοκρασία νερού εξατμ. εισόδου 12°C, Θερμοκρασία νερού εξατμ. εξόδου 7°C, φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης 45°C, θερμ. υγρού 40°C, στάνταρ: Eurovent 6/C/003, η φυσαλίδα θερμ. συμπύκνωσης αντιστοιχεί στην πίεση εκτόνωσης συμπιεστή. Αυτή η είσοδος ισχύος περιλαμβάνει μια συμπλήρωση για την απαιτούμενη είσοδο ισχύος αντλίας εξατμ.
  (3) - Το ονομαστικό επίπεδο ισχύος ήχου μετριέται σύμφωνα με το ISO9614 (3) - Το ονομαστικό επίπεδο ισχύος ήχου μετριέται σύμφωνα με το ISO9614 (3) - Το ονομαστικό επίπεδο ισχύος ήχου μετριέται σύμφωνα με το ISO9614 (3) - Το ονομαστικό επίπεδο ισχύος ήχου μετριέται σύμφωνα με το ISO9614 (3) - Το ονομαστικό επίπεδο ισχύος ήχου μετριέται σύμφωνα με το ISO9614 (3) - Το ονομαστικό επίπεδο ισχύος ήχου μετριέται σύμφωνα με το ISO9614 (3) - Το ονομαστικό επίπεδο ισχύος ήχου μετριέται σύμφωνα με το ISO9614
  (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου