Πίνακας προδιαγραφών για EWWS-J-SS

EWWS120J-SS EWWS140J-SS EWWS150J-SS EWWS180J-SS EWWS210J-SS EWWS240J-SS EWWS270J-SS
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 115 136 154 181 207 241 272
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 140.4 171.3 192.1 220.6 247.6 303.2 338
Έλεγχος απόδοσης Method   Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής)
  Ελάχιστη απόδοση % 25 25 25 25 25 25 25
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 29.9 36.3 41.6 47.8 54.2 65.7 74.4
  Θέρμανση Ονομ. kW 30.2 36.6 42.2 48.4 54.9 66.4 75.4
EER 3.84 3.75 3.71 3.78 3.82 3.67 3.66
COP 4.64 4.68 4.55 4.56 4.51 4.56 4.48
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684
    Ύψος mm 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
    Πλάτος mm 913 913 913 913 913 913 913
Βάρος Μονάδα kg 1,176.84 1,232.68 1,334.04 1,365.84 1,415.8 1,599.76 1,607.26
  Βάρος λειτουργίας kg 1,211.12 1,275.74 1,377.54 1,414.84 1,472.8 1,663.26 1,674.76
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστής Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.
  Όγκος νερού l 14 18 14 17 20 26 26
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής Τύπος   Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους Αυλών-κελύφους
Συμπιεστής Type   Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1 1
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 79 79 79 79 79 79 79
Ψυκτικό μέσο Type   R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
  Φορτίο kg 18 35 34 37 37 38 38
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400