Πίνακας προδιαγραφών για EWWS-VZXS

EWWS450VZXSA1 EWWS490VZXSA1 EWWS600VZXSA1 EWWS700VZXSA1 EWWS780VZXSA1 EWWS890VZXSA1 EWWSC10VZXSA1 EWWSC12VZXSA2 EWWSC13VZXSA2 EWWSC14VZXSA2 EWWSC16VZXSA2 EWWSC17VZXSA2 EWWSC19VZXSA2 EWWSC20VZXSA2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 441 493 605 705 783 889 1,039 1,179 1,287 1,390 1,570 1,725 1,876 2,046
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 87.8 96.8 116.8 138.6 157.7 171.3 207.8 239.2 263.6 282.6 319.6 354.3 396.6 425.5
EER 5.02 5.1 5.18 5.09 4.97 5.19 5 4.93 4.88 4.92 4.91 4.87 4.73 4.81
ESEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 3,722 3,722 3,750 3,690 3,690 3,822 3,822 4,792 4,792 4,508 4,508 4,750 4,874 4,874
    Ύψος mm 2,135 2,135 2,123 2,235 2,235 2,487 2,487 2,296 2,296 2,301 2,350 2,500 2,469 2,493
    Πλάτος mm 1,178 1,178 1,179 1,189 1,189 1,303 1,303 1,484 1,639 1,579 1,580 1,610 1,704 1,769
Βάρος Μονάδα kg 2,968 2,911 3,102 3,470 3,451 4,257 4,552 5,860 6,240 6,520 6,920 7,530 7,790 8,670
  Βάρος λειτουργίας kg 3,098 3,006 3,274 3,648 3,611 4,518 4,860 6,370 6,760 7,130 7,530 8,300 8,560 9,630
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστής Τύπος   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 70 88 136 134 134 168 199 270 270 320 320 380 480 480
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - συμπυκνωτής Τύπος   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους
Συμπιεστής Type   Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor Driven vapour compressor
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 97 99 101 105 105 105 107 106 106 107 107 108 109 110
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 78 80 82 86 86 86 88 87 87 88 88 89 89 90
Ψυκτικό μέσο Type   R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
  Φορτίο kg 95 95 130 110 170 210 185 250 260 290 290 320 320 350
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  GWP   631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631