Πίνακας προδιαγραφών για EWYD-4ZXS

EWYD4004ZXSA2 EWYD4504ZXSA2 EWYD5004ZXSA2 EWYD5504ZXSA2 EWYD6004ZXSA2 EWYD6504ZXSA2 EWYD7004ZXSA2 EWYD8004ZXSA2
Σημειώσεις (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C. (1) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία ψύξης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C, 50% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 12°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 7°C.
Σημειώσεις (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C. (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C. (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C. (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C. (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C. (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C. (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C. (2) - Λειτουργία αέρα σε νερό σε κατάσταση «Μόνο λειτουργία θέρμανσης» σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C, 85% Σ.Υ. Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού 40°C, θερμοκρασία νερού εξόδου 45°C.
Σημειώσεις (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης». (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης». (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης». (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης». (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης». (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης». (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης». (3) - Χειρισμός σε κατάσταση λειτουργίας νερού σε νερό «Ψύξης + Θέρμανσης» με τιμή ροής νερού σε εναλλάκτες θερμότητας ψυχρού και θερμού με καθορισμό αντίστοιχα σε συνθήκες «Μόνο λειτουργίας ψύξης» και «Μόνο λειτουργίας θέρμανσης».
Σημειώσεις (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C. (4) - Θερμοκρασία ψυχρού νερού εξόδου 7°C, θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 45°C.
Σημειώσεις (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση. (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση. (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση. (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση. (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση. (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση. (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση. (5) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναφέρεται σε συνθήκες (1) για ψύξη και (2) θέρμανση.
Σημειώσεις (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1 (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1 (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1 (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1 (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1 (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1 (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1 (6) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος (αναφέρεται σε λειτουργία πλήρους φορτίου εξατμιστή 12/7°C, περιβάλλον 35°C) μετριέται σε συμφωνία με το ISO 9614 και το Eurovent 8/1
Σημειώσεις (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος. (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος. (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος. (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος. (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος. (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος. (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος. (7) - Το πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο στη συνολική στάθμη ηχητικής ισχύος.
Σημειώσεις (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης υπολογίζεται από τη στάθμη ηχητικής ισχύος, είναι μόνο πληροφοριακή και δεν θεωρείται δεσμευτική
Σημειώσεις (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές. (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές. (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές. (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές. (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές. (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές. (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές. (9) - Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στη στάνταρ μονάδα χωρίς επιλογές.
Σημειώσεις (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας. (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας. (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας. (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας. (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας. (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας. (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας. (10) - Όλα τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα πινακίδας αναγνώρισης της μονάδας.