Πίνακας προδιαγραφών για EWYQ-ACV3

EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.2 (1), 8.60 (2) 13.6 (1), 9.60 (2) 11.1 (2), 15.7 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 9.90 (2), 10.2 (1) 11.7 (1), 11.4 (2) 13.8 (1), 12.9 (2)
Έλεγχος απόδοσης Method   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.83 (2), 2.85 (1) 3.28 (2), 3.41 (1) 3.90 (2), 4.13 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.43 (1), 2.99 (2) 2.81 (1), 3.46 (2) 3.20 (1), 3.94 (2)
EER 3.05 (2), 4.27 (1) 2.93 (2), 4.00 (1) 2.85 (2), 3.79 (1)
COP 3.30 (2), 4.19 (1) 3.29 (2), 4.17 (1) 3.27 (2), 4.30 (1)
ESEER 4.31 4.30 4.33
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 382 382 382
    Ύψος mm 1,435 1,435 1,435
    Πλάτος mm 1,420 1,420 1,420
Βάρος Μονάδα kg 180 180 180
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Ταχύτητα ροής νερού Min. l/min 16 16 16
  Όγκος νερού l 1.01 1.01 1.01
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 10 10 10
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Ονομ. rpm 780 780 780
    Θέρμανση Ονομ. rpm 760 760 760
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 64.0 (3) 64.0 (3) 64.0 (3)
  Θέρμανση Ονομ. dBA 60 (2) 64 (4) 60 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Θέρμανση Ονομ. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Ψύξη dBA 45 45 45
    Θέρμανση dBA 42 42 42
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 2.95 2.95 2.95
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Κύκλωμα νερού Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι
  Μανόμετρο   Ναι Ναι Ναι
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Σωληνώσεις inch 5/4" 5/4" 5/4"
  Piping connections diameter inch G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό)
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι Ναι
  Συνολική ποσότητα νερού l 4.00 (5) 4.00 (5) 4.00 (5)
Τροφοδοσία ισχύος Name   V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Συμπιεστής Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33
Σημειώσεις (1) - Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) (1) - Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) (1) - Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)
  (2) - Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (2) - Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (2) - Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )
  (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (5) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (5) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  (6) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (6) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (6) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες.
  (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου