Πίνακας προδιαγραφών για EWYQ-ADVP

EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.28 (1) 6.08 (1) 7.18 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.02 (2), 5.57 (3) 6.72 (2), 6.27 (3) 8.18 (2), 7.67 (3)
Έλεγχος απόδοσης Method   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.94 (1) 2.40 (1) 3.00 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.65 (2), 2.02 (3) 1.89 (2), 2.29 (3) 2.41 (2), 2.88 (3)
EER 2.72 (1) 2.53 (1) 2.39 (1)
COP 3.65 (2), 2.76 (3) 3.58 (2), 2.74 (3) 3.39 (2), 2.66 (3)
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 360 360 360
    Ύψος mm 805 805 805
    Πλάτος mm 1,190 1,190 1,190
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 104 104 104
  Μονάδα kg 100 100 100
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 10 10 10
  Ταχύτητα ροής νερού Min. l/min 12 12 12
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Τύπου σωλήνα Τύπου σωλήνα Τύπου σωλήνα
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 6 6 6
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 62.0 62.0 63.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 50 (5) 50 (5) 50 (5)
  Θέρμανση Ονομ. dBA 50 (5) 50 (5) 50 (5)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1.00 1.00 1.00
  Έλεγχος   Inverter Inverter Inverter
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 1.70 1.70 1.70
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 3.55 3.55 3.55
Piping connections Αποστράγγιση εναλλάκτη θερμότητας νερού   5/16 SAE κωνικό 5/16 SAE κωνικό 5/16 SAE κωνικό
Κύκλωμα νερού Piping connections diameter inch 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
Τροφοδοσία ισχύος Name   V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (4) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (4) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (4) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου