Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C9 / RZQG-L9V1

FAQ100CVEB9 / RZQG71L9V1B FAQ71CVEB9 / RZQG71L9V1B FAQ100CVEB9 / RZQG100L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8
Ονομαστική απόδοση EER   3.40 3.62
  COP   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,000 1,315
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50
  SEER   6.51 6.43 6.11
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 366 371 545
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 10.20
  SCOP/A   4.02 4.02 4.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,205 2,205 3,562
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ    
    (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°