Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C9 / RZQG-LV1L

FAQ71CVEB9 / RZQG71L9V1L
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.40 (1)
  Μέγ. kW 8.00 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)
  Μέγ. kW 9.00 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.56 (1)
  COP   3.55 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  (3) - Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα