Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C9 / RZQSG-L(8)Y1

FAQ100CVEB9 / RZQSG100L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8
Ονομαστική απόδοση EER   3.01
  COP   3.41
  Annual energy consumption kWh 1,580
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
  Απόδοση Pdesign kW 9.50
  SEER   5.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.81
  SCOP/A   4.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,378
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°