Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A(9) / RZAG-A

FBA35A2VEB9 / RZAG35A2V1B FBA50A2VEB9 / RZAG35A2V1B FBA50A2VEB9 / RZAG50A2V1B FBA71A2VEB9 / RZAG60A2V1B FBA60A2VEB9 / RZAG50A2V1B FBA60A2VEB9 / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 6.00 5.0 6.0
  Μέγ. kW 5.0 5.0 6.0 7.0 6.0 7.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70
  Ονομ. kW 4.00 4.00 6.00 7.00 6.00 7.00
  Μέγ. kW 5.00 5.00 6.00 7.50 6.00 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   4.50 4.62 4.00 4.31 4.11 4.05
  COP   4.40 4.44 3.80 3.87 3.97 3.80
  Annual energy consumption kWh 389 379 625 696 608 741
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A C
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 6.00 5.00 6.00
  SEER   6.12 6.17 6.30 6.25 6.63 6.15
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 200 199 278 336 264 341
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 4.20 4.20 4.30 4.50 4.30 4.50
  SCOP/A   4.10 4.14 4.10 4.18 4.28 4.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,434 1,420 1,469 1,508 1,406 1,537