Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A / RZQG-L(8)Y1

FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   13.4 (1) 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   15.5 (2) 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   2.68 (3) 3.60 (3)   3.81 (3)   3.31 (3)
  COP   3.60 (3) 4.01 (3)   4.41 (3)   3.90 (3)
  Annual energy consumption kWh     944   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A   A   A
    Θέρμανση     A   A   A
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW     6.80        
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a     386        
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW     6.00        
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a     1,949        
Pto (Thermostat off) W 3.0     4.0   4.0  
Σημειώσεις   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A++        
  SEER       6.16        
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας       A+        
  SCOP/A       4.31