Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A / RZQSG-L3/9V1

FBA100A2VEB / RZQSG100L9V1B FBA125A2VEB / RZQSG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQSG140L9V1B FBA71A2VEB / RZQSG71L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.0 (1) 13.4 (1) 6.80 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2) 7.50 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.35 (3) 3.23 (3) 2.28 (3) 3.43 (3)
  COP   3.67 (3) 3.63 (3) 3.40 (3) 3.92 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,418 (0.000) 1,858 (0.000)   991
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A   A
    Θέρμανση   A A   A
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW       6.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a       408
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW       6.00
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a       2,095
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας         A+
  SEER         5.84
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας         A+
  SCOP/A         4.01