Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RXL-K

FBQ35C8VEB / RXL35K2V1B FBQ50C8VEB / RXL50K2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.4 1.7
  Ονομ. kW 3.40 5.00
  Μέγ. kW 3.9 5.3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.6
  Ονομ. kW 4.00 5.50
  Μέγ. kW 5.0 6.1
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 3.03
  COP   3.51 3.42
  Annual energy consumption kWh 530 825
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   B B
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°