Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RXS-L3

FBQ35C8VEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.4
  Ονομ. kW 3.40 (2)
  Μέγ. kW 3.9
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3
  Ονομ. kW 4.00 (2)
  Μέγ. kW 5.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.70
  COP   3.60
  Annual energy consumption kWh 459
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   B
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 220V
  (4) - 230V
  (5) - 240V