Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RXS-L

FBQ50D2VEB / RXS50L2V1B FBQ60D2VEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.0 (2) 5.7 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.50 (2) 7.00 (2)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 710 826
  COP   3.83 (1) 3.71 (1)
  EER   3.52 (1) 3.45 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°