Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-L(8)Y1

FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 (2)   9.5 (2)   12.0 (2)   13.4 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)   10.80 (2)   13.50 (2)   15.50 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.60 (1)   3.81 (1)   3.31 (1)   3.35 (1)
  COP   4.01 (1)   4.41 (1)   3.90 (1)   3.60 (1)
  Annual energy consumption kWh 944   1,247   1,813    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A    
    Θέρμανση   A   A   A    
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A+ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
  SEER   6.16 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 386 386 566 566 687 687  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00 11.30 11.30 12.70 12.70  
  SCOP/A   4.31 4.31 4.78 4.78 4.28 4.28  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,949 1,949 3,310 3,310 4,154 4,154  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°