Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQSG-L3/9V1

FBQ100D2VEB / RZQSG100L9V1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 (2) 12.0 (2) 13.4 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.35 (1) 3.23 (1) 3.06 (1)
  COP   3.67 (1) 3.63 (1) 3.40 (1)
  Annual energy consumption kWh 1,418 1,858  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A  
    Θέρμανση   A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.00  
  SEER   5.61 5.47  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593 768  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60  
  SCOP/A   4.15 4.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,564 2,653  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC  
  (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825