Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D

FBQ35D2VEB FBQ50D2VEB FBQ60D2VEB FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB
Casing Colour   Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο)
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 245 245 245 245 245 245 245
    Πλάτος mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400
    Βάθος mm 800 800 800 800 800 800 800
Βάρος Μονάδα kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min             34.0
      Medium m³/min             29.0
      Χαμηλή m³/min             23.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min             34.0
      Medium m³/min             29.0
      Χαμηλή m³/min             23.5
  Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 150 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 30 30 30 30 40 50 50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 56 56 58 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 30 30.0 34.0 37.0 37
    Medium dBA 32 32 28 28.0 32.0 35.0 35
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25.0 30.0 32.0 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 37 37 31 31.0 36.0 38.0 38
    Μέτρια dBA 34 34 28 28.0 33.0 35.0 35
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25.0 30.0 32.0 32
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων mm 625 625 625 625 625 625 625
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων       BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control       BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2 2
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 5 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4 4
Τροφοδοσία ισχύος Name   VE VE VE VE VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
Στάνταρτ εξαρτήματα Φύλλα στεγανοποίησης       5 5 5 5