Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RZAG-A

FCAG35AVEB / RZAG35A2V1B FCAG50AVEB / RZAG35A2V1B FCAG50AVEB / RZAG50A2V1B FCAG60AVEB / RZAG50A2V1B FCAG60AVEB / RZAG60A2V1B FCAG71AVEB / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 5.0 6.0 6.0
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.0 6.5 6.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60
  Ονομ. kW 4.00 4.00 5.80 5.80 7.00 7.00
  Μέγ. kW 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   4.40 4.57 3.90 3.98 3.40 3.79
  COP   4.30 4.41 3.71 3.75 3.40 3.53
  Annual energy consumption kWh 398 383 641 628 882 792
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A C B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  SEER   7.30 7.40 6.80 6.93 6.60 6.82
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 168 166 257 252 318 308
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 3.30 3.30 4.30 4.30 4.60 4.60
  SCOP/A   4.30 4.41 4.30 4.35 4.25 4.39
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,074 1,048 1,398 1,384 1,515 1,467