Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-B / RXS-L

FCAG50BVEB / RXS50L2V1B FCAG60BVEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.70
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 7.00
Ονομαστική απόδοση EER   3.55 3.48
  COP   3.70 3.52
  Annual energy consumption kWh 705 820
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 5.00 5.70
  SEER   6.48 6.22
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 270 321
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+
  Απόδοση Pdesign kW 4.36 4.71
  SCOP/A   4.29 4.00
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,426 1,646
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
Σημειώσεις (1) - Σε κανονική λειτουργία: +22°C / + 32°C (1) - Σε κανονική λειτουργία: +22°C / + 32°C
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά