Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-B / RXS-L3

FCAG35BVEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.20
Ονομαστική απόδοση EER   3.74
  COP   3.50
  Annual energy consumption kWh 455
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50
  SEER   6.35
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 193
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.32
  SCOP/A   4.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 949
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.50
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
Σημειώσεις (1) - Σε κανονική λειτουργία: +22°C / + 32°C
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά