Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG140FVEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.30 3.21 3.01
  COP   3.54 3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,440 1,870 2,225
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A  
    Θέρμανση   A B  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.5 12  
  SEER   6.5 5.3  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 512 793  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.6 8.03  
  SCOP/A   4.1 4.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,596 2,804  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC  
  (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825