Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZA-D

FDA200AXVEB / RZA200D7Y1B FDA250AXVEB / RZA250D7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 19.0 (1) 22.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 22.4 (2) 24.0 (2)
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 19.0 22.0
  SEER   6.26 5.38
  ηs, c % 247 212
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,821 2,455
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 11.2 12.1
  SCOP/A   3.59 3.55
  ηs,h % 141 139
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 4,368 4,765
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.