Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZQ-C

FDA200AXVEB / RZQ200C7Y1B FDA250AXVEB / RZQ250C7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 19.0 (1) 22.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 22.4 (2) 24.0 (2)
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 19.0 22.0
  SEER   4.60 4.60
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,478 2,869
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 16.7 17.5
  SCOP/A   3.40 3.40
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 6,875 7,205
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Σε αυτή την τιμή δεν περιλαμβάνεται μείωση της απόδοσης από τη λειτουργία απόψυξης. (3) - Σε αυτή την τιμή δεν περιλαμβάνεται μείωση της απόδοσης από τη λειτουργία απόψυξης.