Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RQ-BW1

FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (6)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.6 (7)
Ονομαστική απόδοση EER   2.61
  COP   3.24
  Annual energy consumption kWh 2,395
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
    Θέρμανση   C
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (3) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  (4) - Η θερμική απόδοση ισχύει μόνο για συνδυασμό με εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας
  (5) - Για τη σωλήνωση αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας, απαιτείται κιτ σωλήνωσης αποστράγγισης (προαιρετικό).
  (6) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (7) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (8) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°