Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQ-B9W1

FDQ125B8V3B9 / RZQ125B9W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.50 (3)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.00 (4)
Ονομαστική απόδοση EER   3.01
  COP   3.79
  Annual energy consumption kWh 2,075
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   A
Ψύξη χώρου SEER   3.39
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°