Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQG-L9V1

FDQ125C7VEB / RZQG125L9V1B FDQ125C5VEB / RZQG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.75 3.75
  COP   3.83 3.83
  Annual energy consumption kWh 1,600 1,600
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 12.00 12.00
  SEER   5.81 5.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 723 723
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 12.71 12.71
  SCOP/A   4.21 4.21
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 4,227 4,227
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°