Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQSG-L(3/8)V1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21
  COP   3.51
  Annual energy consumption kWh 1,870
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 12.00
  SEER   5.20
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 807.692
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60
  SCOP/A   3.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,728.205
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°