Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200
    Πλάτος mm 750 750 1,150 1,150
    Βάθος mm 620 620 620 620
Βάρος Μονάδα kg 21 21 30 30
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 53 55 56
  Θέρμανση dBA 53 53 55 56
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 38 38
    Χαμηλή dBA 27 27 30 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 35 35 38 38
    Χαμηλή dBA 27 27 30 30
    Ονομ. dBA 33 33 36 35
  Θέρμανση Ονομ. dBA 33 33 36 36
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 220-240 220-240