Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RXS-L3

FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.40 3.40
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.00
Ονομαστική απόδοση EER   3.74 2.96
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 321 574
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 2.40 3.40
  SEER   5.63 5.21
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 149 228
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.90
  SCOP/A   4.24 3.88
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 858 1,047
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά