Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F9

FDXS50F2VEB9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200
    Πλάτος mm 1,150
    Βάθος mm 620
Βάρος Μονάδα kg 30.0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 40
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55
  Θέρμανση dBA 55
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 38
    Medium dBA 36
    Χαμηλή dBA 30
  Θέρμανση Υψ. dBA 38
    Μέτρια dBA 36
    Χαμηλή dBA 30
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1
  Μόνωση συνδέσμου 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8
  Στεγανοποιητικό υλικό 2
  Σφιγκτήρες 6
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 4
  Βίδες για φλάντζες αγωγών 1
  Φίλτρο αέρα 1
Τροφοδοσία ισχύος Name   VE
  Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50/60
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.