Πίνακας προδιαγραφών για FFA-A9 / RXM-R9

FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9 FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.50 3.40
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.20
Ονομαστική απόδοση EER   4.57 3.81
  COP   3.90 3.50
  Annual energy consumption kWh 273 446
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 2.50 3.40
  SEER   6.17 6.38
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 142 186
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 2.31 3.10
  SCOP/A   4.24 4.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 762 1,058
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά