Πίνακας προδιαγραφών για FFA-A9 / RZAG-A

FFA50A2VEB9 / RZAG35A2V1B FFA35A2VEB9 / RZAG35A2V1B FFA50A2VEB9 / RZAG50A2V1B FFA60A2VEB9 / RZAG50A2V1B FFA60A2VEB9 / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 5.0 6.0
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.0 6.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60
  Ονομ. kW 4.00 4.00 5.80 5.80 7.00
  Μέγ. kW 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   4.25 4.00 3.40 3.62 3.23
  COP   3.94 3.71 3.10 3.15 2.90
  Annual energy consumption kWh 412 438 735 691 929
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A
    Θέρμανση   A A D D D
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00
  SEER   6.81 6.40 6.30 6.43 5.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 180 191 278 272 362
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 4.20 4.20 4.30 4.30 4.50
  SCOP/A   4.04 3.80 4.01 4.08 4.04
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,455 1,546 1,501 1,474 1,558