Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RZQG-L9V1

FHA100AVEB / RZQG71L9V1B FHA71AVEB / RZQG71L9V1B FHA140AVEB / RZQG100L9V1B FHA100AVEB / RZQG100L9V1B FHA140AVEB / RZQG125L9V1B FHA125AVEB / RZQG125L9V1B FHA140AVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.82 (3)   3.81 (3)   3.35 (3) 2.92 (3)
  COP   4.13 (3)   4.15 (3)   3.89 (3) 3.63 (3)
  Annual energy consumption kWh   890   1,245 (0.000)   1,790 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW   6.80          
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   347          
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW   7.60          
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,463          
Pto (Thermostat off) W 7.0   9.0   9.0    
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++          
  SEER     6.86          
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+          
  SCOP/A     4.32          
Σημειώσεις   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ